preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Mažuranića Zagreb

Login

5. razred - Informatika

Pišem i crtam - 10 nastavnih sati

PRIPREMA Obrada teksta 1.dio - Stvarajmo digitalni tekst.pdf

datoteka opis
53projekt.pdf Izgled konačnog projekta.
53tekst1.txt Tekstna datoteka za 3. vježbu.
53vjezba3.mp4 Videoupute: kopiranje teksta iz jednog dokumenta i lijepljenje u drugi dokument.
53eportfolio.pdf E-portfolio - mapa osobnih digitalnih radova.
53kviz4 Kviz: ponavljanje gradiva E-portfolio.
53kviz5 Kviz: rad sa datotekama na OneDriveu.
53kviz6.htm Kviz: OneDrive dijeljenje mapa i datoteka.
53CClicencije.pdf Vrste Creative Commons licencija.

 

PRIPREMA Obrada teksta 2.dio - Oblikujmo digitalni uradak.pdf

53vjezba7.mp4 Videoupute za vježbu 7. – oblikovanje popisa.
53kviz1 Kviz: osnove pisanja teksta.
53tekst2.txt Tekstna datoteka za 10. vježbu.
53vjezba11.mp4 Videoupute za vježbu 11. – umetanje snimke zaslona.
53tekst3.txt Tekstna datoteka za 14. vježbu.
53slika1.png Slikovna datoteka za 17. vježbu.
53tekst4.txt Tekstna datoteka za 18. vježbu.
53slika2.jpg Slikovna datoteka za 18. vježbu.
53vjezba17.mp4 Videoupute za vježbu 17. – umetanje i oblikovanje tablice.
53WordOnline.pdf Word Online - mrežni MS Word.
53kviz7 Kviz: ponavljanje gradiva Word Online.
53kviz8.htm Kviz: umetanje tablica i slika u Word Online.
53kviz9.htm Kviz: ponavljanje Word Online.
53drugi_tekst.pdf Ostali programi za uređivanje teksta.
53kviz2 Kviz: kreiranja uratka u Wordu.
Kahoot kviz https://play.kahoot.it/#/intro?quizId=cd25ae1f-8bfb-4ef8-8f00-eb402716d235

 

PRIPREMA Osnove crtanja 1.dio - Izrazimo se crtanjem.pdf

53umna_mapa.mp4 Videoupute o kreiranju umne mape u Bojanju.
53kviz3 Kviz: kreiranja crteža u Bojanju.
53drugi_crtež.pdf Ostali programi za crtanje.

 

PRIPREMA Osnove crtanja 2.dio – Moje likovno umijeće.pdf

53list.bmp List djeteline za zadatak 28.
53oblici3D.mp4 Video o upotrebi programa Bojanje 3D.
53sketch.mp4 Video o upotrebi alata  Sketchpad.

 

PRIPREMA Infografika - Prikažimo informacije grafički.pdf

53infografika.pdf Infografika napravljena alatom Easelly.
53anketa.pdf Više primjera pitanja i odgovora za anketu.
53easelly.pdf Upute za pokretanje i početak rada s alatom Easelly.
53video.mp4 Detaljnije o uređivanju infografike.

 

PRIPREMA Vrednovanje projekta.pdf

Listić za samoprocjenu_tim.docx Listić za samoprocjenu unutar grupe.
Listić za vrednovanje.docx Listić za vrednovanje prezentiranog projekta.

 


Multimedijski projekt - 10 nastavnih sati

PRIPREMA - Snimanje i obrada fotografija.pdf

 

57projekt.mp4 Gotov videoprojekt.
57plan.dotx Predložak plana (check liste) scenarija izrade videoprojekta.
57obreži_foto.mp4 Video upute za obrezivanje suvišnih dijelova na fotografijama.
57drugi_foto.pdf Alternativni programi za obradu fotografi ja i slika.
57kviz_foto Kviz: snimanje i obrada fotografija.
57pingvini.jpg Fotografija pingvina za zadatak 8.

 

PRIPREMA Snimanje i obrada audiozapisa.pdf

57snimi_audio.mp4 Video upute za snimanje govora u aplikaciji Snimač glasa.
57konvert_audio.mp4 Video upute o konverziji zvučnih datoteka.
57instal.pdf Preuzimanje, instaliranje i pokretanje programa Audacity.
57izreži_audio.mp4 Video upute za izrezivanje dijela zvuka u aplikaciji Audacity.
57kviz_audio Kviz: snimanje i obrada zvuka.

 

PRIPREMA Snimanje i obrada videozapisa.pdf

 

57vje8-9.pdf Vježba 8. i 9.: snimanje i obrezivanje videozapisa.
57vje10.pdf Vježba 10.: sažimanje videozapisa.
57kviz_video Kviz: snimanje i obrada videa.
57zad26.mp4 Video za izrezivanje u zadatku 26.

 

PRIPREMA Animacija i cjeloviti videouradak.pdf

 

57uputa1.mp4 Videoupute o stvaranju prvog slajda.
57uputa2.mp4 Videoupute o stvaranju drugog i trećeg slajda.
57uputa3.mp4 Videoupute o stvaranju četvrtog, petog i šestog slajda.
57uputa4.mp4 Videoupute o stvaranju videoprojekta od sedmog slajda.
57kviz1 Kviz: elementi multimedije.
57kviz2 Kviz: kreiranje i uređivanje multimedijskih zapisa.

 

PRIPREMA Vrednovanje projekta.pdf

Listić za samoprocjenu_tim.docx Listić za samoprocjenu unutar grupe.
Listić za vrednovanje.docx Listić za vrednovanje prezentiranog projekta.

 

preskoči na navigaciju