2020-09-03 15:30:00

RASPORED DOLAZAKA U ŠKOLU OD UTORKA 8. 9. 2020.

Dragi učenici, ovo je raspored ulaska u školu od drugog dana nastave.  Poštujte predviđeno vrijeme ulaska u školu, te ulaze na koje ulazi vaš razred, kako bi svi mogli ući zajedno pridržavajući se predviđenih epidemioloških mjera.  

Raspored dolazaka:

SMJENA A - UJUTRO

RAZRED / VRIJEME ULASKA / ULAZ

6A, 6B, 6C / 7:40 / GLAVNI ULAZ

8A, 8B, 8C / 7:50 / GLAVNI ULAZ

1A, 2A, 2B / 7:30 / ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

1B, 2D / 7:45 / ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

4A, 4C  / 7:30 / ULAZ PARKING

3B, 3C / 7:40 / ULAZ PARKING

 

SMJENA A - POPODNE

RAZRED / VRIJEME ULASKA / ULAZ

5A, 5B, 5C / 13:10 / GLAVNI ULAZ

7A, 7B,7C / 13:20 / GLAVNI ULAZ

1C, 2C, 4B​ / 13:10 / ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

3A, 3D  / 13:20 / ULAZ PARKING

 

 

SMJENA B - UJUTRO

RAZRED / VRIJEME ULASKA / ULAZ

5A, 5B, 5C / 7:40 / GLAVNI ULAZ

7A, 7B,7C / 7:50 / GLAVNI ULAZ

1A / 7.30, 2A / 7.35, 2B ​/ 7:40/ ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

1C, 2C/ 7:45 / ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

4B / 7:30 / ULAZ PARKING

3A, 3D  / 7:40 / ULAZ PARKING

 

SMJENA B - POPODNE

RAZRED / VRIJEME ULASKA / ULAZ

6A, 6B, 6C / 13:10 / GLAVNI ULAZ

8A, 8B, 8C / 13:20 / GLAVNI ULAZ

1B, 2D / 13:10 / ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

4A, 4C / 13:20 / ULAZ PRODUŽENI BORAVAK

3B, 3C / 13:10 / ULAZ PARKING


Osnovna škola Ivana Mažuranića Zagreb