preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Mažuranića Zagreb

Login
HIMNA ŠKOLE

IVAN MAŽURANIĆ

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

NAŠA DUBRAVA

IZDVOJENO

 

RODITELJI PRIČAJU PRIČE

POSJETITE...

      

HRABRI TELEFON

       

Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 1. 2012.

Ukupno: 553925
Danas: 1
vijesti
PRODUŽENI BORAVAK 2020./2021.
Administrator / datum: 30. 5. 2019. 15:05

PRODUŽENI BORAVAK

Dnevno trajanje produženog boravka je od 12,00 do 17,00 sati, a škole ga usklađuju s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim, kadrovskim i prostornim uvjetima.

 

 

Program produženog boravka provodi se:

- od 12,00 do 14,00 sati učenici provode slobodno vrijeme (objed, odmor)

- od 14,00 do 17,00 sati za učenike je organiziran odgojno-obrazovni rad.

 

U organiziranome odgojno-obrazovnom radu učenici, pod vodstvom učitelja, izrađuju domaće zadaće, samostalno uče i izrađuju ostale zadatke. Ovaj je rad usuglašen s nastavnim programom a metode rada učitelja i učenika u odgojno-obrazovnom radu identične su metodama rada redovite nastave. Slobodne aktivnosti podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja, smisao za stvaralaštvo, a istodobno su i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave.

 

PRIORITET PRI UKLJUČIVANJU U PRODUŽENI BORAVAK IMAJU:

- djeca čija su oba roditelja zaposlena ili zaposlenoga samohranog

  roditelja, koji koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi

  (potvrda poslodavca)

- djeca invalida Domovinskog rata, ako je drugi roditelj zaposlen

  (potvrda Ministarstva obrane i poslodavca)

- djeca s teškoćama u razvoju

  (rješenje Gradskog ureda za obrazovanje)

- djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja

  (potvrda Centra za socijalnu skrb)

- djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima

  (rješenje Centra za socijalnu skrb)

- djeca koja primaju dječji doplatak

  (rješenje o dječjem doplatku HZMO-a)

 

Dokumente s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta roditelji, odnosno staratelji učenika, dostavljaju školi.

 Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih prostornih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prioritet pri uključivanju u produženi boravak škola utvrđuje na osnovi navedenih kriterija.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst i 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 10. prosinca 2019., donijela je

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2020.

Za 2020. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa produženog boravka u iznosu  200,00 kuna.  Iznos sudjelovanja roditelja učenika plaća se 10 mjeseci (rujan-lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

OLAKŠICE U PLAĆANJU IMAJU RODITELJI UČENIKA S PREBIVALIŠTEM NA

PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobođenje je uključeno u cijeni

  programa – 0,00 kn

 

- dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) - plaća se 50% od iznosa

  sudjelovanja u cijelom programu – 100,00 kn

 

- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u

  cijeni programa - 150,00 kn

 

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka –

  oslobođenje će biti uključeno u cijeni programa – 0,00 kn

 

- drugo dijete iste obitelji u ovom proizvodnom boravku - plaća 75% od ukupnog

  iznosa sudjelovanja u cijeni programa -  150,00 kn

 

- dijete samohranog roditelja - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni

  programa - 150,00 kn

 

- dijete ili njegova obitelj koja se koristi pravom na zajamčenu minimalnu

  naknadu u sustavu socijalne skrbi - oslobađa se obveza sudjelovanja u cijeni

  programa – 0,00 kn

 

 

Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava, a na osnovi obrazloženog zahtjeva škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

 

Potrebnu dokumentaciju dostavite na dan upisa djeteta u školu.

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

dokaz o prebivalištu djeteta:

uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana

 

 dokazi o samohranosti roditelja:

rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje CZSS-a o privremenom uzdržavanju djeteta

 

dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:

rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti

 

dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:

rješenje CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

 

dokaz o primanju dječjeg doplatka:

rješenje HZMO-a o pravu na isplatu dječjeg doplatka

 

Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuju osnovne škole na temelju dokumentacije koju dostavljaju prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.

POTREBNU DOKUMENTACIJU DOSTAVITE NA DAN UPISA DJETETA U ŠKOLU


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju